Dagbog Marts, April, Maj 2019

20/3 2019, der arbejdes på de 2 Frederiksbergvognes første sal

April 2019, der  arbejdes på de 2 Frederiksberg vogne samt på OS 59, 

Hos Trio Nexø arbejdes der på KS 1531